40101040.txt 157 Bytes
Newer Older
zeritti's avatar
zeritti committed
1
2
Hlavní změny v této verzi: vylepšení výkonnosti a opravy chyb!
Úplný záznam změn: https://github.com/vector-im/element-android/releases/tag/v1.1.4