Commit a9c966b8 authored by Benoit Marty's avatar Benoit Marty
Browse files

Merge branch 'release/1.1.7' into main

parents e5bf87c0 2f37c703
Sicherer dezentraler Chat und Telefonie. Schütze deine Daten vor Dritten.
Gruppen-Messenger - verschlüsselte Kommunikation, Gruppenchat und Videoanrufe
Element (zuvor Riot.im)
Element - Sicherer Messenger
Main changes in this version: beta support for Spaces. Compress video before sending.
Full changelog: https://github.com/vector-im/element-android/releases/tag/v1.1.7
\ No newline at end of file
Element is a new type of messenger and collaboration app that:
Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.
1. Puts you in control to preserve your privacy
2. Lets you communicate with anyone in the Matrix network, and even beyond by integrating with apps such as Slack
3. Protects you from advertising, datamining and walled gardens
4. Secures you through end-to-end encryption, with cross-signing to verify others
<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps
Element is completely different from other messaging and collaboration apps because it is decentralised and open source.
Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.
Element lets you self-host - or choose a host - so that you have privacy, ownership and control of your data and conversations. It gives you access to an open network; so you’re not just stuck speaking to other Element users only. And it is very secure.
<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.
Element is able to do all this because it operates on Matrix - the standard for open, decentralised communication.
Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.
Element puts you in control by letting you choose who hosts your conversations. From the Element app, you can choose to host in different ways:
<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.
<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.
Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own hardware
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform
<b>Why choose Element?</b>
<b>OWN YOUR DATA</b>: You decide where to keep your data and messages. You own it and control it, not some MEGACORP that mines your data or gives access to third parties.
<b>OPEN MESSAGING AND COLLABORATION</b>: You can chat with anyone else in the Matrix network, whether they’re using Element or another Matrix app, and even if they are using a different messaging system of the likes of Slack, IRC or XMPP.
<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.
<b>SUPER-SECURE</b>: Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signing to verify the devices of conversation participants.
<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.
<b>COMPLETE COMMUNICATION</b>: Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.
<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.
<b>EVERYWHERE YOU ARE</b>: Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io.
<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io
\ No newline at end of file
Secure decentralised chat & VoIP. Keep your data safe from third parties.
\ No newline at end of file
Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls
\ No newline at end of file
Element (previously Riot.im)
\ No newline at end of file
Element - Secure Messenger
\ No newline at end of file
Põhilised muutused selles versioonis: jõudluse parandused ja pisikohendused.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/vector-im/element-android/releases/tag/v1.1.2
Põhilised muutused selles versioonis: jõudluse parandused ja pisikohendused.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/vector-im/element-android/releases/tag/v1.1.3
Põhilised muutused selles versioonis: jõudluse parandused ja pisikohendused.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/vector-im/element-android/releases/tag/v1.1.5
Põhilised muutused selles versioonis: kiirparandused versioon 1.1.4 jaoks.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/vector-im/element-android/releases/tag/v1.1.5
Põhilised muutused selles versioonis: kiirparandused versioon 1.1.5 jaoks.
Kogu ingliskeelne muudatuste logi: https://github.com/vector-im/element-android/releases/tag/v1.1.6
Element on uut tüüpi suhtlus- ja koostöörakendus, mis:
Element on nii suhtlus- ja koostöörakendus, mis sobib ideaalselt rühmavestlusteks kaugtöö ajal. Läbiv krüptimine on kasutusel sõnumivahetuseks, videokõnedeks, häälkõnedeks ja failide jagamiseks.
1. Võimaldab täielikku kontrolli privaatsuse üle
2. Võimaldab suhelda kõigiga Matrixi võrgus ja isegi väljaspool seda, olles integreeritud selliste rakendustega nagu Slack
3. Kaitseb sind reklaamide ja andmekogumise eest
4. Tagab turvalisuse läbiva krüptimise abil, kasutades risttunnustamist vestlejate tuvastamiseks
<b>Element pakub muu hulgas selliseid võimalusi</b>
- moodsad võrgupõhised suhtlusvahendid
- läbivalt krüptitud sõnumid võimaldavad turvalist suhtlust, sealhulgas kaugtöötajatega
- Matrix'i protokollil põhinev hajutatud suhtlusvõrk
- projektide jaoks vajalike failide jagamine turvaliselt ja krüptitult
- VoIP'i põhised videokõned ja ekraani jagamine
- lihtne lõimimine harjumispäraste võrgupõhiste koostöövahenditega, projektihalduse rakendustega, VoIP-teenustega ja muude ühistöörakendustega
Element erineb täielikult teistest sõnumside- ja koostöörakendustest, kuna see on detsentraliseeritud ja avatud lähtekoodiga.
Element erineb teistest sõnumi- ja koostöörakendustest. Tema aluseks on Matrix - avatud võrk turvalise ja hajutatud suhtluse jaoks.
Element võimaldab ise hostida - või valida hosti -, et oleks tagatud privaatsus ja kontroll oma andmete ja vestluste üle. Element annab ka juurdepääsu avatud võrgule, nii et te ei pea vaid Elemendi kasutajatega rääkima. Ning kogu süsteem on väga turvaline.
<b>Privaatsus ja krüptitud sõnumivahetus</b>
Element tagab, et sa ei ole seotud reklaamidega, andmekogumisega ja suletud süsteemidega. Kasutades läbivat krüptimist ja risttunnustamisel põhinevat verifitseerimist on sinu sõnumid, andmed, kahepoolsed videokõned ja häälkõned turvatud.
Element töötab Matrixil - avatud, detsentraliseeritud suhtlus-standardil.
Lubades suhelda turvaliselt ükspuha kellega Matrix'i võrgus või muude ärikeskondades kasutatavate koostöörakendustega nagu Slack, jätab Element sulle kontrolli oma privaatsuse üle.
Võimaldades valida, kes vestlusi korraldab, annab Element annab kontrolli sinule. Rakendust Element saad kasutada mitmel viisil.
<b>Võid kasutada Element'i jaoks oma serverid</b>
Kui vajad suuremat kontrolli oma suhtluse ja andmete üle, siis võid kasutada oma serverit või tellida teenuse ükspuha missuguselt Matrix'i-teenuse pakkujalt. Matrix on standard avatud lähtekoodil põhineva detsentraliseeritud suhtluse jaoks.
1. Tasuta konto Matrixi arendajate hostitud avalikus serveris matrix.org või vali tuhandete avalike serverite hulgast, mida haldavad vabatahtlikud
2. Hosti oma kontot ise, paigaldades serveri oma riistvarale
3. Registreeruge serveris olevale kontole, tellides Element Matrix Services teenuseplatvormi
<b>Andmed on Sinu omad</b>
Sina otsustad seda, kus hoiad oma sõnumeid ja andmeid. Ning seejuures puudub andmekaevandamise risk ja ligipääs kolmandatele osapooltele.
<b> Miks valida element? </b>
Element annab kontrolli sinule valikuga mitme võimaluse vahel:
1. tasuta konto Matrix'i arendajate hostitud avalikus serveris matrix.org või vali tuhandete avalike serverite hulgast, mida haldavad vabatahtlikud
2. hosti oma kontot ise, paigaldades serveri oma IT-taristule
3. telli tasuline kasutajakonto Element Matrix Services teenuseplatvormilt
<b> KONTROLL ANDMETE ÜLE</b>: otsustad ise, kus oma andmeid ja sõnumeid hoida. Need kuuluvad sulle ja sinu käes on kontroll, mitte mõne MEGAFIRMA käes, mis andmeid oma kasuks kaevandab või kolmandatele isikutele juurdepääsu annab.
<b>Avatud suhtlus ja koostöö</b>
Saad vestelda kõigi teistega Matrix'i võrgus, olenemata sellest, kas nad kasutavad Elementi või mõnda muud Matrixi rakendust ja isegi kui nad kasutavad mõnda teistsugust suhtlussüsteemi.
<b> AVATUD SUHTLUS JA KOOSTÖÖ </b>: saad vestelda kõigi teistega Matrixi võrgus, olenemata sellest, kas nad kasutavad Elementi või mõnda muud Matrixi rakendust, ja isegi kui nad kasutavad teistsugust suhtlussüsteemi nagu Slack, IRC või XMPP.
<b>Üliturvaline</b>
Tõeline läbiv krüptimine (ainult vestluses osalejad saavad sõnumeid lugeda) ja risttunnustamine vestluses osalejate tuvastamiseks.
<b> ÜLITURVALINE </b>: tõeline läbiv krüptimine (ainult vestluses osalejad saavad sõnumeid lugeda) ja risttunnustamine vestluses osalejate tuvastamiseks.
<b>Kõik suhtlusvõimalused</b>
Sõnumid, hääl- ja videokõned, failide jagamine, ekraani jagamine ja terve hulk lõiminguid, roboteid ja vidinaid. Loo tubasid, kogukondi, hoia ühendust ja saa asjad aetud.
<b> KÕIK SUHTLUSVÕIMALUSED</b>: sõnumid, hääl- ja videokõned, failide jagamine, ekraani jagamine ja terve hulk lõiminguid, roboteid ja vidinaid. Loo tubasid, kogukondi, hoia ühendust ja saa asjad aetud.
<b> KÕIKJAL, KUS VIIBITE</b>: saad suhelda kõigis oma seadmetes ja ka veebis aadressil https://app.element.io ning sealjuures täielikult sünkroonitud sõnumite ajalooga.
<b>Jätka sealt, kus pooleli jäid</b>
Saad suhelda kõigis oma seadmetes ja ka veebis aadressil https://app.element.io ning sealjuures täielikult sünkroonitud sõnumite ajalooga.
Turvalised ning hajutatud vestlused ja VoIP-kõned. Sinu suhtlus on üliturvaline.
Vestlus- ja koostöörakendus: krüptitud sõnumid, rühmavestlused ja videokõned
Element (varem Riot.im)
Element - turvaline sõnumiklient
Principaux changements pour cette version : amélioration des performances et corrections de bugs !
Intégralité des changements : https://github.com/vector-im/element-android/releases/tag/v1.1.2
Principaux changements pour cette version : amélioration des performances et corrections de bugs !
Intégralité des changements : https://github.com/vector-im/element-android/releases/tag/v1.1.3
Principaux changements pour cette version : amélioration des performances et corrections de bugs !
Intégralité des changements : https://github.com/vector-im/element-android/releases/tag/v1.1.4
Principaux changements pour cette version : Corrections de bugs sur la 1.1.4
Liste de tous les changements : https://github.com/vector-im/element-android/releases/tag/v1.1.5
Principaux changements pour cette version : Corrections de bugs sur la 1.1.5
Liste de tous les changements : https://github.com/vector-im/element-android/releases/tag/v1.1.6
Element est une nouvelle application de messagerie et de collaboration qui :
Element est une nouvelle application de messagerie et de collaboration qui :
1) Vous place aux commandes de votre vie privée
2) Vous permet de communiquer avec n'importe qui du réseau Matrix, et plus encore par des intégrations d'autres applications comme Slack ou Discord
3) Vous protège de la publicité et de la collecte de données
4) Vous sécurise grâce à du chiffrement bout-à-bout, avec de la signature croisée pour authentifier les autres utilisateurs
1. Vous permet de préserver votre vie privée
2. Vous permet de communiquer avec nimporte qui sur réseau Matrix, et plus encore grâce aux intégrations dautres applications telles que Slack ou Discord
3. Vous protège de la publicité et de la collecte de données
4. Vous protège grâce au chiffrement de bout-à-bout et à la signature croisée pour authentifier les autres utilisateurs
Element est complètement différent des autres applications de messagerie et de collaboration puisque l'application est décentralisée et open-source.
Element est complètement différente des autres applications de messagerie et de collaboration puisque lapplication est décentralisée et open-source.
Element vous permet d'héberger vous-même -ou de choisir un hôte- vous permettant d'assurer votre vie privée, la propriété et le contrôle de vos données et de vos conversations. Cela vous offre l'accès à un réseau ouvert, vous n'êtes donc pas condamné à parler à d'autres utilisateurs d'Element seulement. Et c'est très sécurisé.
Element vous permet dhéberger vous-même ou de choisir un hôte vous permettant dassurer votre vie privée, la propriété et le contrôle de vos données et de vos conversations. Cela vous donne accès à un réseau ouvert. Vous nêtes donc pas condamné à parler à dautres utilisateurs dElement seulement. Et c'est très sécurisé.
Element peut faire tout ça car il est basé sur Matrix, le protocole standard pour la communication ouverte et décentralisée.
Element peut faire tout ça car elle est basée sur Matrix, le protocole standard pour la communication ouverte et décentralisée.
Element vous donne le contrôle en vous laissant choisir qui héberge vos conversations. Depuis l'application Element, vous pouvez choisir votre hôte de différentes manières :
Element vous donne le contrôle en vous laissant choisir qui héberge vos conversations. Depuis l'application Element, vous pouvez choisir votre hôte de différentes manières :
1) Créer un compte gratuit sur le serveur public matrix.org hébergé par les développeurs de Matrix, ou choisir parler les milliers de serveurs public hébergés par des bénévoles
2) Héberger vous-même votre compte en installant un serveur sur votre propre machine
3) Créer un compte sur un serveur personnalisé en souscrivant sur la plateforme d'hébergement « Element Matrix Services » (EMS)
1. Créer un compte gratuit sur le serveur public matrix.org hébergé par les développeurs de Matrix, ou choisir parmi les milliers de serveurs public hébergés par des bénévoles
2. Héberger vous-même votre compte en installant un serveur sur votre propre machine
3. Créer un compte sur un serveur personnalisé en souscrivant sur la plateforme d'hébergement « Element Matrix Services » (EMS)
<b>Pourquoi choisir Element ?</b>
<b>POSSÉDEZ VOS DONNÉES</b> : Vous décidez où conserver vos données et vos messages. Vous les possédez et vous les contrôlez, et non une MEGACORP qui mine vos données ou les donnent à des tiers
<b>VOS DONNÉES VOUS APPARTIENNENT</b> : vous décidez où stocker vos données et messages. Ils vous appartiennent et vous les maîtrisez. Aucune multinationale ne viendra extraire vos données pour les envoyer au plus offrant.
<b>UNE MESSAGERIE OUVERTE ET COLLABORATIVE</b> : Vous pouvez discuter avec n'importe qui sur le réseau Matrix, qu'ils utilisent Element ou une autre application basée sur Matrix, et même s'ils utilisent un système de messagerie différent comment Slack, Discord, IRC ou XMPP.
<b>MESSAGERIE ET COLLABORATION OUVERTES</b> : vous pouvez discuter avec tout le réseau Matrix, quils utilisent Element ou une autre application Matrix, même sils utilisent une autre plateforme de messagerie telle que Slack, IRC ou XMPP.
<b>SUPER SÉCURISÉ</b> : Un réel chiffrement bout-à-bout (seulement ceux deux la conversation peuvent déchiffrer les messages), et une signature croisée pour vérifier les appareils des participants de la conversation.
<b>ULTRA SÉCURISÉ</b> : chiffrement de bout en bout (seuls les membres d’une conversation peuvent déchiffrer les messages), et signature croisée pour vérifier les appareils de vos interlocuteurs.
<b>COMMUNICATION COMPLÈTE</b> : Messagerie, appels vocaux et vidéo, transfert de fichiers, partage d'écran et un tas d'intégrations, robots et widgets. Construisez des salons, des communautés, restez en contact et accomplissez de grandes choses.
<b>TOUTES VOS COMMUNICATIONS</b> : messagerie, appels audio et vidéo, partage de fichier, partage décran et un grand nombre dintégrations, robots et widgets. Participez à des salons, des communautés, restez en contact et faites avancer vos projets.
<b>PARTOUT VOUS ÊTES</b> : Restez connectés peu import où vous êtes avec la synchronisation complète de l'historique des messages sur tous vos appareils et sur le web sur https://app.element.io.
<b>PARTOUT AVEC VOUS</b> : votre historique reste synchronisé entre tous vos appareils et sur le web sur https://element.io/app.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment